Itzulpen
automatikoa

WIZARD SCHOOL

Wally Wizard is at school with Harriet. Where’s the spell book? The Wicked Wizard has got it!! Fortunately, Wally Wizard has got a magic pencil case with a magic ruler, a magic pen and a magic rubber in it. Thanks to the magic pencil case they will retrieve their spell book.

Wally Wizard eta Harriet azti eskolan daude. Non dago konjuruen liburua? Azti maltzurrak dauka!! Zorionez, Wally aztiak estutxe magiko bat dauka, erregela, boligrafo eta borragoma magikoekin. Honi esker konjuruen liburua berreskuratuko dute.