Itzulpen
automatikoa

Metodologia

Gure planak eta proiektuak

Bizikidetza plana

Berdintasunean heztea bizikidetzan heztea da. Plan honek Zaragueta eskolako bizikidetzaren inguruko antolaketa eta funtzionamendua zehazten du.

Gure hezkuntza-komunitateak partekatzen dugun bizikidetza-ereduaren ildo nagusiak ezartzen ditu. Hala nola,lortu nahi ditugun helburuak, horiek lortzeko eta plana bera ebaluatzeko egokiak iruditzen zaizkigun jarduerak ere. Ikasturte bakoitzean, Urteko Planean, lehenetsi nahi ditugun bizikidetza helburuak zehazten ditugu eta helburu horiek lortzeko berariazko ekintzak antolatzen ditugu.
Tutoretzako Ekintza Plana (TEP) bizikidetza-helburuak lortzeko baliabide nagusia da. Plan horren printzipio eta balioak hauek dira:

Hezkidetza plana

Ekintza sistematikoak garatzen ditugu , berdintasunezko oinarriak eraikitzeko eta oinarri horiek indarkeria matxistaren prebentzio bikaina izateko.

Emakumeen eta gizonen artean ezberdintasunik ez dagoen gizarte bat eraiki nahi dugu. Sexismoaren eta emakumeen aurkako edonolako indarkeriaren aurrean izpiritu kritikoa duten gizon eta emakumeak hezten ditugu.
Hezkidetzaren lanketa osatu hori bermatze aldera, hezkuntza-etapa guztietan ardatz izango diren zutabeak hauek dira:

 • 1. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.
 • 2. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista.
 • 3. Emakumeen jakinduria integrazioa eta haien ekarpen sozial eta historikoa.
 • 4. Gatazken eraldaketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez.
 • 5. Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.
 • 6. Espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak.
 • 7. Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala.
 • 8. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku-hartzea.
Hezkidetza Plana - Zaragueta Herri Eskola

Irakasleok sensibilizazio formakuntzak jasotzen ditugu begirada feminista izateko. Horrela gure eguneroko jardunean, zeharka eta uneoro, presenteago ditugu hezkidetzaren helburuak.

Aniztasunetik eraikiz

Gipuzkoako Foru Aldundiak prestatutako programa da. Ikasleek aniztasunaren, diskriminazioaren, estereotipoen eta abarren inguruan gogoeta egitea, ikasitakoa praktikara eramatea eta barneratzea du helburu.

Patio 1-11 aukera

Eskolako patioa ume askok bizi eta esperimentatzen duten lehendabiziko espazio publikoa da.

Patioa - Zaragueta Herri Eskola

Proiektuaren helburu orokorra, ikasleak erdigunean jarriko dituen prozesu baten bitartez genero berdintasuna eta balio inklusiboak lantzea da, eskolako patioan ematen diren dinamikak eta harremanak hobetzeko asmoz.

Hortaz gain, proiektuak honako helburu zehatzak ere bilatzen ditu:

 • 1. Eskola komunitatea diseinua eta sorkuntza kolektiboaren inguruan trebatzea.
 • 2. Jolastokiaren eraldaketarako prozesuan jarraitzea.
 • 3. Lan kooperatiboa eta parte hartzearen inguruko esperientzia positiboa eta eraldatzailea sortzea.
 • 4. Hezkuntzako eragile guztien parte-hartzea, eta esku-hartzea sustatzea, ahalbidetuko duten sareak sortuz (Elkarbizitza Behatokia, BAT taldea, bizikidetza-hezkidetza ikasle batzordea)
 • 5. Ikasleen parte-hartze aktiboa bultzatzea.
 • 6. Jolastokian elkarbizitza-giro positiboa sortzea, komunitateko kide guztiak partaide senti daitezen.

Bidelaguna

Ikasleen aniztasuna zuzenean lotuta dago eskolako errendimenduarekin eta Bidelaguna proiektuaren helburua, ikasle hauen porrot akademikoari aurre egitea da.

Eskolako ordutegiaz kanpo monitore baten laguntzarekin aritzen dira hainbat ikasle, emaitzak hobetzeko.
LH5 eta LH6 mailako eta DBH 1 eta DBH2 mailako ikasleek parte hartzen dute.
Programaren helburua da ikasle guztiek beren prestakuntza-prozesua arrakastaz bukatzea, ez bakarrik akademikoki, baita pertsonalki ere, beren gaitasunak ahalik eta gehien gara ditzaten.

Ikasketa Zerbitzua

Ikasketa zerbitzua hezkuntza-proposamena da, eta ikasketa zein herriarentzako zerbitzua bateratzen ditu ondo egituratutako proiektu bakar batean. Bertan parte hartzen duten ikasleek ikasi egiten dute eta, aldi berean, inguruneko eragileekin edo eragileentzat benetako premietan lan egiten dute, herria hobetzeko asmoz.

Orioko Curriculuma

Hamaika mundu dago Orion. Hamaika istorio. Hamaika kontu eder eta hamaika kontu latz. Hamaika kantu eta bertso. Hamaika poz eta negar… Horiek guztiek osatzen dute gure nortasun kolektiboa, gure imajinarioa.

Herritar talde batek 2010etik Orioko Curriculum baten beharra identifikatu zuen eta horren inguruko lanketa zehatza proposatu ziguten herritarroi. Zaragueta komunitateko kideek segituan egin genuen bat proiektuarekin eta lantaldean sartu ginen.

Hainbat arlotako herriko aditu eta arituek adostu zuten zer zen, Orion bi urterekin hasi eta DBH4 bukatzean, ikasle batek ezagutu behar duena Oriori buruz. Orduzkero Orioko Curriculuma lantzen dugu gure egunerokoan, gure jardunean begirada hau sistematikoki txertatuz.

Orioko Kurrikuluma - Zaragueta Herri Eskola

Hizkuntza normalkuntza plana HNP eta Ulibarri programa

Ikasleak euskararen normalizazioan sentsibilizatu eta erabilera sustatzeko programa bat da. Euskararen Eguna, Euskaraldia eta horrelako egunak antolatzeaz gain, euskara sustatzeko jolasak eta bestelako jarduerak antolatzen dira ikasurte osoan barrena.

Nolega

Proiektuaren helburua hizkuntzaren ahozko adierazpena eta erabilera bultzatzea da, egoera formaletan eta ez formaletan.

Eskola-giroa euskalduntzeko asmoz hontako jarduera hauek egiten dira:

 • ·Hilero HHko ikasleek jolasak egingo dituzte eta hiru hilaren amaieran gurasoekin batera arratsaldean egingo dira.
 • ·LHn jolas orduetan mahi jolasak, edo bestelako jolasak.
Nolega - Zaragueta Herri Eskola Orio

Eleaniztasunerantz

Zaragueta Herri Eskolaren Hizkuntza arloaren helburu nagusia bizitzako zeregin askotarikoetan ekiteko ikaslearen komunikazio-konpetentzia garatzea da.

Euskaran ardaztutako eleaniztasuna garatu nahi dugu, horretarako hizkuntzen ikuspegi integratzailea jorratzen ari gara. Azken ikasturteetan Eleaniztasunerantz ibilbide sakona egiten ari gara hizkuntzen curriculum bateratua gauzatzeko.

Komunikazio gaitasuna eta ikasleen irteera profila lotzen dituen helburuak ondo zehazten du jomuga: bizitzako eremu guztietan euskaraz eta gaztelaniaz egoki eta eraginkortasunez komunikatzeko gaitasun nahikoa izango duten ikasleak heztea, eta horrez gain, atzerriko hizkuntza batean, gutxienez, gai izatea esparru akademikoan, pertsonalean eta gizarte esparruetan modu egokian komunikatzeko.

Gure ikastetxeko etapak kontuan hartuta eta Europako Markoa erreferentziatzat hartuta, honako hau da gure mailakatzea:

LH amaitzean DBH amaitzean
Euskara B1 B2
Gaztelania B1 B2
Ingelesa A2 B1

Baratza Proiektua

Eskola-baratza eskolako ikasgela bat gehiago da, ikasleek beren konpetentziak garatzen joateko dugun beste espazio bat da.

Eskola ondoko lurretan dugu eskola-baratza. Kanpo espazio honekin eskolan barruaren eta kanpoaren arteko loturak sendotzen ditugu, eta eskola komunitateko kide ezberdinek parte hartzen dugu.
Ikasleek jasangarritasunaren printzipioak, gertuko elikagaien ekoizpena, garaian garaiko elikagaiak etab. barneratuko dituzte baratzan lan eginaz.

Ikastetxearen Proiektu Digitala

Eskolako irakas, ikas eta kudeaketa prozesuetan baliabide digitalen erabilera erraztu eta sustatzeko tresna bat da.

Ikastetxeko proiektu digitalaren helburua Zaraguetan teknologia digitalak irakaskuntza-ikaskuntza eta ebaluazio-prozesuetan txertatzea da. Teknologia digitalek eragina dute hezkuntza-sistemaren jarduera guztietan, eta premia eta aukera berriak sortzen dituzte. Horrek guztiak erronkak planteatzen ditu, eta horiei ere erantzun behar zaie. Erronka nagusiak ondorengoak dira:

 • 1. Irakasleak konpetentzia tekno-pedagogikoetan formatzea.
 • 2. Ikasle digitalki gaituak izatea.
 • 3. Lidergo digital sendoa garatuko duen ikastetxe aurreratua sortzea.
 • 4. Azpiegitura eta euskarri digitalak sendotzea.
 • 5. Esperientzia berritzaileak sartzea eraldaketa digitala gauzatzeko.
Ikastetxearen Proiektuak - Zaragueta Herri Eskola

Guzti honetarako nora goazen kontuan izan behar dugu eta hiru arlo eta erreferentzia markoak kontuan izan:

 • 1. DigComp ikasleak.
 • 2. DigCompEdu irakasleak.
 • 3. DigComOrg ikastetxeak.