Itzulpen
automatikoa

AMERIKETARA JOAN NINTZEN – I

TXAKURRAREN KONDAIRA