Itzulpen
automatikoa

JANGELAKO OHARRA

Familia agurgarriak

Jangela zerbitzuari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak bidalitako azken zirkularrean zera adierazten da:

“Familiek ez dute jantokiko kuota ordaindu beharrik izango, aurrez aurreko hezkuntza-jarduera etenda dagoen aldian. Familiaren batek jarduerarik gabeko aldiari dagokion kopururen bat ordaindua balu, zenbateko hori itzuli egingo litzaioke”.

Eskola normaltasunez hasten denean birkalkulatuko da kuota eta horren arabera beharrezko ajusteak egingo dira.